Více o denním stacionáři

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6:30 do 15:30 s výjimkou státem uznaných svátků. Celková délka pobytu uživatele v denním stacionáři je zcela individuální.  

Kapacita denního stacionáře činí 7 míst. Domovinka pro seniory je integrovaným zařízením, které provozuje na stejné adrese nejen denní stacionář, ale i týdenní stacionář.

V zařízení jsou dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy
  • vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti

a dále tyto fakultativní činnosti:

  • svoz a odvoz uživatelů

Materiálně – technické zajištění služby

Služba je realizována v nově zrekonstruovaném objektu na ulici Syllabova 1278/19 v Ostravě – Vítkovicích. Zařízení je provozováno v 1. nadzemním podlaží a v části 2. nadzemního podlaží. Je zde k dispozici výtah. Uživatelé mohou rovněž využívat terasu.

Uživatelé denního stacionáře využívají stejné prostory společně s uživateli týdenního stacionáře.

V 1. nadzemním podlaží se nachází 2 společenské místnosti, relaxační místnost, rehabilitační místnost, klidový záliv, šatna pro uživatele, výdej stravy, jídelna, kancelář a zastřešená terasa.

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází mj. klidový záliv.

Zařízení disponuje kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Domovinka je situována v blízkosti veřejné dopravy (cca 300 m od tramvajové i autobusové dopravy MHD). V širším okolí Domovinky se nachází komunikační síť (obchody, obecní úřad, nemocnice, lékárna, kulturní zařízení apod).

 

Zobrazte si Ceník, Veřejný závazek, Kontakt, Postup při zájmu o službu