Historie střediska

Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestantských církví, kteří spojili v roce 1990 své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. V roce 1991 se zřizující sbory rozhodly požádat o začlenění do rámce celostátně působící Diakonie Českobratrské církve evangelické. Právní subjektivitu ostravské středisko získalo k 1.9.1991.

Činnost se nejprve soustředila v rámci Střediska křesťanské pomoci na návštěvy v domovech důchodců, shromažďování šatstva, jeho distribuci bezdomovcům a poskytování poradenství potřebným. Postupně jsme začali organizovat pečovatelskou službu a postupem času i další činnosti.

1990

listopad

Založení ostravské diakonie sbory Českobratrské církve evangelické, sborem Bratrské jednoty baptistů a sborem Církve bratrské

1991

leden

Zahájení činnosti Střediska křesťanské pomoci se sídlem na Žofinské 12 v Moravské Ostravě (návštěvy v rodinách, domovech důchodců, šatník pro sociálně potřebné)

1991

duben

Začlenění do Diakonie Českobratrské církve evangelické

1991

září

Získání právní subjektivity, první vedoucí střediska se stala Jarmila Grollová

1992

leden

Zahájení poskytování služeb Pečovatelské služby v rodinách

1992

 

Zahájení rekonstrukce rodinné vily na Syllabově ulici č.20 v Ostravě - Vítkovicích za účelem poskytování křesťanské sociálné péče

1994

leden

Vedením střediska byl pověřen Milíč Kaštánek 

1994

září

Zahájení činnosti Církevní pomocné školy pro žáky s více vadami - FOIBÉ

1994

listopad 

Slavnostní otevření Domu FOIBÉ – denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením s církevní pomocnou školou, Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice

1995

červen 

Zastupující vedoucí střediska jmenována Ing. Hana Řezáčová

1995

říjen

Ředitelem střediska byl jmenován Ing. Josef Rzyman

1996

 

Zřízena Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizových situacích, Syllabova 20

1997

srpen

Zapojení střediska do humanitární pomoci lidem postiženým povodní v Ostravě – Nové Vsi, Koblově a Hrušově

1998

 

Pronájem objektu bývalé mateřské školy, U cementárny 23, Ostrava - Vítkovice od městského obvodu Vítkovice

1999

 

Rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy, U cementárny 23, Ostrava - Vítkovice

1999

únor

Organizace humanitární pomoci do oblastí postižených povodněmi na Ukrajině (Podkarpatská Rus)

1999

listopad

Přestěhování Domu FOIBÉ do zrekonstruovaného objektu U cementárny 23 v Ostravě - Vítkovicích a zahájení provozu Denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením s církevní pomocnou školou

1999

listopad

Zahájení provozu Domovinky pro seniory, Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice

2000

březen

Získání domu na Syllabově ulici č.20 do vlastnictví střediska darem od ministerstva financí

2001

 

Změna názvu střediska na Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

2001

 únor

Pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí v rozsahu: pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, zřizování a provoz zařízení  ro děti vyžadující okamžitou pomoc

2002

 

Vyčlenění nízkoprahového Denního centra Oáza pro osoby bez přístřeší  jako samo-statné činnosti v rámci Střediska křesťanské pomoci, Žofinská 12, Moravská Ostrava

2002

srpen

Výpomoc 2 dobrovolnických skupin složených z pracovníků střediska a členů FS ČCE v Ostravě při povodních v oblasti Mělníka a Roudnice nad Labem

2004

leden

Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava získala vlastní právní subjektivitu na základě novely školského zákona

2004

září

Zahájení provozu Sociálně terapeutických dílen Kolovrátek, Žofinská 12, Moravská Ostrava

2004

prosinec

Ukončení provozu Centra denních služeb pro děti a mládež s kombinovaným postižením (denního stacionáře), činnosti převedeny pod školu

2006

leden

V souvislosti s novým řádem Diakonické práce byly ustanoveny správní a dozorčí rada střediska, jakožto nové orgány řídící činnost střediska, jež nahradily dosavadní představenstvo střediska

 2006

prosinec

Ukončení provozu Sociálně terapeutických dílen Kolovrátek

2007

leden

Transformace Stanice pečovatelské služby pro děti na Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě novely zákona o soc. právní ochraně dětí 

 2007

květen

Zahájení provozu Azylového domu  Debora pro ženy a matky s dětmi, Karpatská 40, Ostrava - Zábřeh

 2007

červenec

Získání registrace sociálních služeb v souladu se zákonem o soc. službách č. 108/2006 Sb.: pečovatelská služba, denní stacionář, týdenní stacionář, azylový dům, nízkoprahové denní centrum

 2007

srpen

Zakoupení domu na Karpatské 40 v Ostravě - Zábřehu od Farního sboru ČCE v Ostravě

 2007

listopad

Přestěhování správy střediska a Pečovatelské služby v rodinách na Syllabovu  ulici č.19 v Ostravě – Vítkovicích z důvodu demolice objektu na Žofinské 12 

2007

prosinec

Ukončení provozu nízkoprahového Denního centra Oáza a Střediska křesťanské pomoci na Žofinské 12 z důvodu demolice objektu

2010

květen

Zapojení pracovníků střediska a dobrovolných spolupracovníků do humanitární pomoci občanům postiženým povodní v Moravskoslezském kraji (Ostrava - Muglinov, Bohumín, Dolní Domaslavice, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem)

2014

leden

Sloučení ostravského střediska Diakonie ČCE se střediskem Diakonie ČCE v Příboře, které k 1.1.2014 zaniklo 

2018

listopad

Ředitelkou střediska a předsedkyní správní rady střediska byla jmenována Ing. Barbora Zedníková

2019

leden

Ukončení poskytování služeb Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč a Domácí zdravotní péče Příbor

2019

listopad

Otevřeli jsme nově zrekonstruovaný dům na Syllabově ulici 1278/19 v Ostravě - Vítkovicích pro poskytování sociálních služeb denního a týdenního stacionáře Domovinky

2020

únor

Znovuotevření Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč s rozšířenou kapacitou 16 lůžek

2020

červenec

Středisko bylo přijato za právoplatného člena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.

2021

leden

Zahájení poskytování víkendové pobytové odlehčovací služby Domovinky pro seniory