diakonie čce - středisko v Ostravě

Posláním ostravského střediska Diakonie ČCE je poskytovat pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích (ženám, dětem a matkám s dětmi). Klademe důraz na citlivý humánní přístup k člověku a zachování jeho důstojného života.

Jsme součástí celostátní sítě středisek a speciálních škol Diakonie ČCE (zal. 1989). Organizačně správní záležitosti Diakonie ČCE upravuje Řád diakonické práce, statuty a organizační řády jednotlivých středisek i celé Diakonie ČCE.

Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba, 2 pečovatelské služby), Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč a další aktivity pro rok 2023: Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih, Městským obvodem Poruba a Městem Příbor.