diakonie čce - středisko v Ostravě

Posláním ostravského střediska Diakonie ČCE je poskytovat sociální a pastorační péči i podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích (ženám, dětem a matkám s dětmi). Klademe důraz na citlivý humánní přístup k člověku a zachování jeho důstojného života.

Jsme součástí celostátní sítě středisek a speciálních škol Diakonie ČCE (zal. 1989). Organizačně správní záležitosti Diakonie ČCE upravuje Řád diakonické práce, statuty a organizační řády jednotlivých středisek i celé Diakonie ČCE.

Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, 2 pečovatelské služby) pro rok 2021 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih a Městem Příbor.