logo nové PSSP 22

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi byl podpořen z programu "Podpora služeb sociální prevence 2022+, kterým je zajištěno návazné financování této soc.služby po ukončení podpory IP MSK "Podpora služeb soc.prevence 3" (PSSP3) z OP Zaměstnanost poskytnutím víceleté dotace na náklady spojené s realizací projektu v souladu s jeho posláním.

Tato sociální služba byla v roce 2021 financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030                                                              Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V období 2019 - 2020 byla tato služba financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 4, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510.

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE – střediska v Ostravě  je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi z Ostravy i z celého Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení nebo domácím násilím.

Korespondenční adresa

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi, Ostrava
Karpatská 40
Ostrava - Zábřeh
70030

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Anita Bočková DiS.
Telefon: 731 930 491
Mobil: 605 268 218
E-mail: Xhpu5f56LTqsR9ef4.BC-b5nW5pJ
Www: ostrava.diakonie.cz