logo nové PSSP 22

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi je financován prostřednictvím projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+" CZ.03.02.01/00/22_003/0000001. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Projekt "Rekonstrukce Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi" je realizován s podporou statutárnímo města Ostravy (03/2022 - 03/2024).

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE – střediska v Ostravě  je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi z Ostravy i z celého Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení nebo domácím násilím.

Korespondenční adresa

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi, Ostrava
Karpatská 40
Ostrava - Zábřeh
70030

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Anita Bočková DiS.
Telefon: 731 930 491
Mobil: 605 268 218
E-mail: Xhpu5f56LTqsR9ef4.BC-b5nW5pJ
Www: ostrava.diakonie.cz