podporují nás

Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům. Bez Vás bychom nemohli naše služby poskytovat!

Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, 2 pečovatelské služby) pro rok 2017 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Poruba a Městem Příbor.