podporují nás

Děkujeme všem našim dárcům a sympatizantům. Bez Vás bychom nemohli naše služby poskytovat!

Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba, 2 pečovatelské služby) a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc NÁRUČ pro rok 2022 a 2023 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městem Příbor, Městským obvodem Poruba a Městským obvodem Ostrava - Jih.