podporují nás

Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům. Bez Vás bychom nemohli naše služby poskytovat!

Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba, 2 pečovatelské služby) pro rok 2021 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městem Příbor, Městským obvodem Poruba a Městským obvodem Ostrava - Jih.

Musíme to opravit: výhledy pro Náruč