Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

Naším cílem je překlenout období rodinné krize a navrátit děti umístěné v zařízení zpět do původní, příp. širší rodiny, je-li to v zájmu dětí. V co největší možné míře podporujeme kontakty a vztahy dětí se zákonnými zástupci a členy širší rodiny, je-li to v zájmu dětí.

Poskytujeme ochranu a pomoc dětem od 0 do 18 let:

 • které se ocitly bez jakékoliv péče
 • je-li vážně ohrožen jejich život nebo příznivý vývoj
 • ocitly-li se bez péče přiměřené věku
 • tělesně nebo duševně týraným
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva

 

Za tímto účelem naše zařízení: 

 • zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte (ubytování, stravování, ošacení)
 • poskytuje výchovnou péči
 • zajišťuje poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče
 • poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
 • zajišťuje doprovod a přepravu dětí do ZŠ a MŠ
 • vytváří podmínky pro zájmovou a volnočasovou činnost dětí
 • poskytuje odbornou péči a podporu prostřednictvím soc. pracovníka, v případě potřeby i psychologa

Děti jsou do zařízení přijímány (v souladu se Zákonem č. 359/1999 Sb. v platném znění) na základě:

 • rozhodnutí soudu
 • žádosti úřadu obce s rozšířenou působností
 • žádosti zákonného zástupce dítěte
 • žádosti dítěte

Jsme primárně financováni formou státního příspěvku prostřednictvím KRAJSKÉHO ÚŘADU Moravskoslezského kraje. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Při realizaci projektu jsme finančně podporováni dárci.

"Multidisciplinární tým Náruče" rozvíjející multidisciplinární přístup v přímé psychologické péči o děti vyžadující okamžitou pomoc v Náruči byl podpořen v roce 2022 nadačním příspěvkem z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem. 

Děkujeme, že můžeme s Kuřetem pomáhat dětem v Náruči!

PD_trojlogo_barevne_ctverec

Korespondenční adresa

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč
Syllabova 20
Ostrava - Vítkovice
70300

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Simona Pultarová
Telefon: 737 432 842
Mobil: 605 289 278
E-mail: _nyDRbenW7c-U75c-gvo5cjjWonhTj
Www: ostrava.diakonie.cz

Otevírací doba

nepřetržitě