naše služby

Naše středisko poskytuje celkem 7 sociálních služeb pro děti, dospělé i seniory. Najdete nás ve dvou městech - v Ostravě a v Příboře.

 

ADAPTACE OBJEKTU NA "DOMOVINKU" A ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY

logo

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě čerpalo finanční příspěvek v rámci projektu „Adaptace objektu na "Domovinku" a zázemí pro terénní služby “ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002276; doba realizace projektu: 15. 1. 2016 - 31. 12. 2019), který byl spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu bylo zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb - týdenního stacionáře, denního stacionáře a terénní pečovatelské služby u subjektu žadatele (Diakonie ČCE - středisko v Ostravě). Cíl byl naplněn celkovou rekonstrukcí budovy včetně úprav vnitřních dispozic a pořízením nového nábytkového vybavení. Potřeba realizace projektu vyplývala ze snahy střediska o zvýšení prostorového, technologického a technického zázemí sociálních služeb - denního a týdenního stacionáře Domovinky pro seniory a Pečovatelské služby v rodinách.

 

Musíme to opravit: výhledy pro Náruč