KVALITA

Klademe velký důraz na kvalitu námi poskytovaných služeb. Naše služby jsou průběžně kontrolovány.

Opakovaně dosahujeme skvělých výsledků a titulu Diakonické extraligy.  

 

Domovinka pro seniory – týdenní stacionář

2021 - kontrola kvality poskytování sociální služby z ústředí Diakonie ČCE, získali jsme 98,14% bodů a titul Diakonické extraligy

Domovinka pro seniory – denní stacionář

2020 - kontrola kvality poskytování sociální služby z ústředí Diakonie ČCE, získali jsme 90% bodů a titul Diakonické extraligy

 

2020 – Inspekce kvality poskytování sociálních služeb, získali jsme 94% bodů

Pečovatelská služba v rodinách

2020 - kontrola kvality poskytování sociální služby z ústředí Diakonie ČCE, získali jsme 94% bodů

Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi

2019 - kontrola kvality poskytování sociální služby z ústředí Diakonie ČCE, získali jsme 93% bodů a titul Diakonické extraligy

 

2017 – Inspekce kvality poskytování sociálních služeb, získali jsme 85% bodů

Pečovatelská služba Příbor

2018 - kontrola kvality poskytování sociální služby z ústředí Diakonie ČCE, získali jsme 81% bodů

 

Velký dík patří všem pracovníkům, kteří přispěli k tak skvělým výsledkům.