ADAPTACE OBJEKTU NA "DOMOVINKU" A ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY

logo

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Adaptace objektu na "Domovinku" a zázemí pro terénní služby “ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002276), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zabezpečit materiálně-technické zázemí pro poskytování sociálních služeb - týdenního stacionáře, denního stacionáře a terénní pečovatelské služby u subjektu žadatele (Diakonie ČCE - středisko v Ostravě). Cíl bude naplněn celkovou rekonstrukcí budovy včetně úprav vnitřních dispozic a pořízením nového nábytkového vybavení. Potřeba realizace projektu vyplývá ze snahy žadatele o zvýšení prostorového, technologického a technického zázemí, které je v současné době nedostatečné.