finanční dar

Chcete podpořit naši činnost finančním darem? Vaše dary využíváme na nákup nového vybavení pro klienty i zaměstnance, na potřebné opravy nebo na aktivity pro naše klienty.

Za všechny Vaše dary upřímně děkujeme!

Chcete vystavit potvrzení o daru? Kontaktujte nás.