Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Příbor je prostřednictvím poskytované pomoci a podpory umožnit osobám starším 18 let se sníženou soběstačností setrvat v jejich domovech, zachovat jejich dosavadní způsob života a přirozené vazby.

Cíle služby

 • umožnit uživatelům žít co možná nejdéle ve své vlastní domácnosti
 • poskytovat pomoc a podporu způsobem, který odpovídá přáním a potřebám konkrétních uživatelů
 • podporovat uživatele v soběstačnosti
 • zmírnit sociální izolaci uživatele                                        

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let bydlící v Příboře, Hájově, Prchalově a Skotnici, které mají sníženou soběstačnost a které potřebují pomoc druhé osoby.

Ambulantní službu mohou využít osoby starší 18 let bydlící v celém Moravskoslezském kraji, které mají sníženou soběstačnost a které potřebují pomoc druhé osoby.

Zásady poskytování služby

Oporou naší práce jsou diakonické hodnoty:

MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená pracovat s laskavostí a srdcem na pravém místě.

Pracujeme poctivě a profesionálně. FORTELNOST nás nutí neustále se zlepšovat.

Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který táhne za jeden provaz.

NADĚJE nám otevírá cesty…

V souladu s těmito hodnotami dodržujeme následující zásady poskytování služby:

 1. Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele
  a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 2. Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 3. Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 4. Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 5. Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 6. Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 7. Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 8. Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.