více o týdenním stacionáři

Jedná se o pobytové zařízení – týdenní stacionář – dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domovinka pro seniory je integrovaným zařízením, které provozuje na stejné adrese nejen týdenní stacionář, ale i denní stacionář.

V zařízení jsou dle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 13 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k tomuto zákonu, poskytovány tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje)
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a dále tyto fakultativní činnosti:

  • svoz a odvoz do a ze zařízení

Ošetřovatelskou a zdravotní péči je možné zajistit prostřednictvím Agentury domácí ošetřovatelské péče.

Průběh služby

Služba je uživatelům poskytována 24 hodin denně od pondělí 6:30 do pátku 15:30 (s výjimkou státem uznaných svátků, připadnou-li na pondělí nebo pátek). Uživatelé se na víkend vrací do svých domovů. Délka pobytu uživatele v zařízení je zcela individuální.

S uživateli individuálně pracujeme na naplňování stanovených cílů spolupráce. Vedle individuálních a společných aktivit do zařízení dochází také pravidelně masérka, kazatel a dobrovolníci. Uživatelé jsou podporováni v kontaktech se společenským prostředím.

Materiálně-technické zajištění služby

Služba je realizována v nově zrekonstruovaném objektu na ulici Syllabova 1278/19 v Ostravě – Vítkovicích. Zařízení je provozováno v 1. a 2. nadzemním podlaží. Je zde k dispozici výtah. Uživatelé mohou rovněž využívat terasu.

Uživatelé týdenního stacionáře využívají některé prostory společně s uživateli denního stacionáře.

V 1. nadzemním podlaží se nachází 2 společenské místnosti, relaxační místnost, rehabilitační místnost, klidový záliv, šatna pro uživatele, výdej stravy, jídelna, kancelář a zastřešená terasa.

Ve 2. nadzemním podlaží se nachází pokoje a klidový záliv.

Zařízení disponuje kompenzačními a rehabilitačními pomůckami. Domovinka je situována v blízkosti veřejné dopravy (cca 300 m od tramvajové i autobusové dopravy MHD). V širším okolí Domovinky se nachází komunikační síť (obchody, obecní úřad, nemocnice, lékárna, kulturní zařízení apod)