Mám zájem o službu

Pokud Vás námi poskytovaná služba zaujala a chcete ji využívat, je třeba udělat následující:

  1. Vyplnit formulář Žádost o přijetí
  2. Požádat svého obvodního lékaře o vyplnění formuláře Vyjádření lékaře
  3. Vyplněné dokumenty přinést k nám do Domovinky pro seniory, Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice
  • V rámci této návštěvy si prohlédnete naše zařízení a uvidíte, zda se Vám u nás líbí a zda Vám prostředí vyhovuje
  • Dále je Vaše osobní návštěva důležitá proto, abyvhom mohli posoudit, zda spadáte do cílové skupiny týdenního stacionáře
  • Pokud z nějakého důvodu nemůžete přijít osobně, domluvíme se na sociálním šetření přímo ve Vaší domácnosti, popř. v místě, kde se zrovna nacházíte

Pro přijetí budeme dále potřebovat:

1. Kopii rozhodnutí o příspěvku na péči

  • Pokud příspěvek nemáte přiznán, nevadí, ale prosím podejte si žádost o příspěvek na péči
  • Žádosti se vyřizují na příslušné pobočce úřadu práce (např.: v Ostravě) 
  • Formulář žádosti si můžete stáhnout zde: Žádost o příspěvek

2. Kopii rozhodnutí o omezení  či zbavení způsobilosti k právním úkonům - pouze v případě, že jste zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo máte rozhodnutím soudu tuto způsobilost omezenu.

Zde se můžete podívat na některé další dokumenty související s poskytováním služby: