Náruč - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Adresa: Syllabova 20, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefonní spojení: 595 781 711, 739 068 263, 734 875 457
Email: naruc.ostrava@diakonie.cz
 Internetové stránky: ostrava.diakonie.cz
  www.diakonie.cz
 Kontaktní osoby:

Bc. Simona Pultarová, vedoucí - sociální pracovnice

 

Typ služby: zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Forma poskytování služby : pobytová

Popis cílové skupiny:

Děti vyžadující okamžitou pomoc (při kapacitě 10 lůžek + 2 krizová lůžka cca 40 – 50 dětí ročně) zejména ve věku od 3 do 18 let z Ostravy a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje. V nutných případech je pomoc poskytována i dětem ze vzdálenějších krajů ČR a dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

Popis poskytované služby:

Naším cílem je zajistit dětem vyžadujícím okamžitou pomoc překlenutí jejich tíživé životní situace. Snažíme se pomoci dětem a rodině předejít stresovým situacím při řešení obtížných rodinných problémů, aniž by dítě muselo být umístěno v dětském domově, nebo alespoň poskytnout pomoc před umístěním do některé z forem náhradní rodinné péče či ústavní výchovy.

Děti jsou do zařízení přijímány (v souladu se Zákonem č. 359/1999 Sb.) :
a) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
b) na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
c) požádá-li o to dítě.
Za tímto účelem naše zařízení:
a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v poskytování ubytování, stravování, ošacení včetně dopravy, pravidelných výchovných, volnočasových a oddechových aktivit,
b) poskytuje výchovnou péči,
c) zajišťuje poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní péče,
d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy a mateřské školy,
f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

Zde si můžete prohlédnout Veřejný závazek a Provozní řád.

 Podporují nás:

                                                                                 logo příbor (3)               cce                                 

                                                                     

 

 Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, 2 pečovatelské služby) pro rok 2017 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městem Příbor.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha