Diakonie Ostrava

Víkendový provoz Domovinky pro seniory, květen 2017

 13.  –  14. 5.

 20.  –  21. 5.

Volná kapacita v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

K 23. 5. 2017 máme ZDVOP Náruč  plně obsazeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí zdravotní péče

Adresa: Jičínská 238, 742 58 Příbor
Telefonní spojení: 556 725 359, 737 286 552
Email: heraltova.ostrava@diakonie.cz
 Internetové stránky: ostrava.diakonie.cz
  www.diakonie.cz
 Kontaktní osoby: Monika Heraltová, zdravotní sestra - odborný zástupce 

Pro činnost Domácí zdravotní péče máme registraci nestátního zdravotnického zařízením a uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče je poskytována klientům dle ordinace lékaře (dle obvodního lékaře, odborného lékaře, LDN a nemocnic) v jejich domácnostech ve spádové oblasti Příbora a Skotnice včetně Domu s pečovatelskou službou v Příboře. Ke klientům se zdravotní sestry přepravují služebním automobilem nebo pěšky.

Zázemí Domácí zdravotní péče je umístěno na ulici Jičínská 238 v Příboře v budově Domu s pečovatelskou službou.

Služby jsou poskytovány denně od 7.00 hod. do 14.30 hod. Dle ordinace lékaře poskytujeme potřebnou péči individuálně i v odpoledních hodinách včetně dnů pracovního klidu a svátků.

Personální obsazení činí celkem 2 zdravotní sestry. Na zajištění provozu se podílejí také pracovníci správy střediska.

V rámci domácí zdravotní péče realizujeme tyto úkony:

-                     komplexní ošetřovatelská péče u ležících klientů

-                     ošetřovatelská rehabilitace

-                     nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

-                     ošetřování dekubitů a jejich prevence

-                     ošetřování bércových vředů

-                     převazy pooperačních ran

-                     odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, stěry z ran, krku)

-                     aplikace injekcí, infuzí

-                     aplikace inzulinu, nácvik a zaučování v aplikaci inzulínu klienta

-                     ošetřování stomií – ileostomie, urostomie, PEG, PEJ

-                     sledování fyziologických funkcí (měření krevního cukru, tlaku)

-                     klyzma, cévkování, ošetřování permanentního katetru

-                     edukace a zdravotní výchova klientů a rodiny

-                     další výkony dle ordinace lékaře

 

 Podporují nás:

                                                                                 logo příbor (3)               cce                                 

                                                                     

 

 Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, 2 pečovatelské služby) pro rok 2017 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městem Příbor.

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha