Diakonie Ostrava

Víkendový provoz Domovinky pro seniory, únor 2017

   4.  –   5. 2.

 18.  –  19.2.

Volná kapacita v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

K  20. 2. 2017 máme v ZDVOP Náruč   2 volná místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši klienti

Naši klienti

Domácí zdravotní péče

Adresa: Jičínská 238, 742 58 Příbor
Telefonní spojení: 556 725 359, 737 286 552
Email: heraltova.ostrava@diakonie.cz
 Internetové stránky: ostrava.diakonie.cz
  www.diakonie.cz
 Kontaktní osoby: Monika Heraltová, zdravotní sestra - odborný zástupce 

Pro činnost Domácí zdravotní péče máme registraci nestátního zdravotnického zařízením a uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče je poskytována klientům dle ordinace lékaře (dle obvodního lékaře, odborného lékaře, LDN a nemocnic) v jejich domácnostech ve spádové oblasti Příbora a Skotnice včetně Domu s pečovatelskou službou v Příboře. Ke klientům se zdravotní sestry přepravují služebním automobilem nebo pěšky.

Zázemí Domácí zdravotní péče je umístěno na ulici Jičínská 238 v Příboře v budově Domu s pečovatelskou službou.

Služby jsou poskytovány denně od 7.00 hod. do 14.30 hod. Dle ordinace lékaře poskytujeme potřebnou péči individuálně i v odpoledních hodinách včetně dnů pracovního klidu a svátků.

Personální obsazení činí celkem 2 zdravotní sestry. Na zajištění provozu se podílejí také pracovníci správy střediska.

V rámci domácí zdravotní péče realizujeme tyto úkony:

-                     komplexní ošetřovatelská péče u ležících klientů

-                     ošetřovatelská rehabilitace

-                     nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

-                     ošetřování dekubitů a jejich prevence

-                     ošetřování bércových vředů

-                     převazy pooperačních ran

-                     odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, stěry z ran, krku)

-                     aplikace injekcí, infuzí

-                     aplikace inzulinu, nácvik a zaučování v aplikaci inzulínu klienta

-                     ošetřování stomií – ileostomie, urostomie, PEG, PEJ

-                     sledování fyziologických funkcí (měření krevního cukru, tlaku)

-                     klyzma, cévkování, ošetřování permanentního katetru

-                     edukace a zdravotní výchova klientů a rodiny

-                     další výkony dle ordinace lékaře

 

 Podporují nás:

                                                                                 logo příbor (3)               cce                                 

                                                                     

 

 Diakonii ČCE - středisku v Ostravě byly poskytnuty dotace na sociální služby (azylový dům, denní stacionář, týdenní stacionář, 2 pečovatelské služby) pro rok 2016 Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Městem Příbor, Městským obvodem Poruba a Městským obvodem Ostrava - Jih.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha